تبدیل رأی تخریب به جریمه به موجب بند(ت) تبصره ۶ قانون بودجه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_right
  5. تبدیل رأی تخریب به جریمه به موجب بند(ت) تبصره ۶ قانون بودجه

به موجب بند(ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ساختمان های دارای رای تخریب قطعی شده قبل از سال ۱۴۰۱ مربوط به اراضی داخل محدوده شهردر صورت اخذ تاییدیه رعایت اصول سه گانه
( فنی ، شهرسازی و معماری) و… رای تخریب به جریمه تبدیل خواهد شد.

فهرست