زیباسازی شهری

تراس های شهری

 از تراس های شهری چه می دانید؟؟؟؟ تراس های شهری “terrasse urban” بخشی از مبلمان شهری هستند. که به شهروندان اجازه می دهد تا از فضای شهری به عنوان کافه…

ایده پردازی در منظر شهری

ایده پردازی در منظر شهری هر محله شهری اگر تعدادی فضای مهمان خانه داشته باشد میتواند آرامش و خیالی راحت به شهروندانش هدیه دهد.  

گرافیک محیطی

دامون بلانگر، هنرمند اهل سانفرانسیسکو، یک پروژه خلاقانه را در سطح این شهر اجرا کرده که در نوع خود جدید، جذاب و ساختارشکنانه است. بلانگر برای 23 المان شهری سایه…
فهرست