معماری

بازار بزرگ و قدیمی شهر کاشان

يکى از زیباترین و مهمترین آثار تاریخی شهر کاشان، بازار بزرگ و قديمى آن است 🔹بناى اوليه این بازار به اوايل قرن هفتم هجرى بر‌میگردد ولى در دوران صفویه از…
فهرست